Kale Tercüme - HİZMETLERİMİZ
 

*Sözlü ( simultane, ardıl ) ve yazılı tercüme

*Noter tasdikli – yeminli tercüme ( Vekaletname, sözleşme, imza sirküleri, sicil gazeteleri , vb)

*Teknik, tıbbi, hukuki, ticari tercümeler ( Kitap, Katalog, broşür, makale, vb. )

*İşletme Tercümeleri ( Bilanço, gelir- gider tabloları, vb. )

*Web sayfası tercümesi

*Noter tasdik ve apostil işlemleri

*Pasaport çıkartma ve vize alım işlemleri

*Ödev, tez yazımı, proje düzenlemesi

*Disket, CD, ve DVD’ye tercüme kaydı

*Ciltleme, çoğaltma işlemleri

*Kurye ile evrak alımı ve teslimi
! Tüm tercüme işlerinizi Gizlilik İlkesi' ne bağlı olarak gerçekleştirmekteyiz.

                                                                         


           Tel.:0212 527 20 13 - 14  -  Fax: 0212 527 38 19